STATUTUL ASOCIATIEI  "SOCIETATEA DE SALVARE BUCURESTI"

Art.l -Se constitute

ASOCIATIA   "SOCIETATEA DE SALVARE BUCURESTI"

 

structura ce promoveaza servicii medicale, ce are un caracter nonprofit, neguvernamental si apolitic, ce nu face deosebiri de nationalitate, rasa, sex, religie sau conditie sociala si care isi propune ca scop dezvoltarea si sustinerea activitatilor legate de salvarea de vieti omenesti.

Art.2 -Sediul ASOCIATIEI "SOCIETATEA DE SALVARE BUCURESTI" este in Bucuresti, str. Mihai Eminescu nr. 226, sect. 2.

Asociatia isi poate infiinta sedii secundare sau filiale in alte localitati din tara in baza deciziei luate in acest sens de catre Consiliul Director.

Art. 4 - Emblema ASOCIATIEI "SOCIETATEA DE SALVARE BUCURESTI" se compune din o cruce rosie, pe dedesubtul careia trece o ramura de stejar, iar in mijlocul acestei cruci se gaseste un tablou ce reprezinta pe Majestatea Sa Regina Maria imbracata in sora de caritate, dand ajutor ranitilor. imprejurul crucii stau scrise cuvintele: Societatea de Salvare din Bucuresti, 1906.

Art.5- SCOPUL ASOCIATIEI "SOCIETATEA DE SALVARE BUCURESTI"

Dezvoltarea si sustinerea activitafilor legate de salvarea de vieti omenesti;

Art.6- ASOCIATIA "SOCIETATEA DE SALVARE BUCURESTI" isi propune:

Sprijinirea cresterii calitatii serviciilor de asistenja medicala de urgenta in Bucuresti

sustinerea si promovarea activitatii Serviciului de Ambulanja al Municipiului Bucuresti

Organizarea de evenimente stiintifice in domeniul asistentei medicale de urgenta pe plan local, national si international;

Organizarea unor cursuri de instruire pentru cei interesati de prim ajutor;

Crearea unui centru medical, cu scopul facilitarii accesului femeilor exploatate sexual la asistenta medicala

Mediatizarea activitatilor de salvare de vieti omenesti;

Art.10-La data constituirii, ASOCIATIEI "SOCIETATEA DE SALVARE BUCURESTI"

are urmatorii membrii fondatori:

GRASU CRISTIAN VASILE

GRASU RODICA-ALIS

ZOTA VICTOR-GHEORGHE

DRAGHICI MARIN

MAJURU ADRIAN-AUREL

SCURTU DOINA

ORBAN ANDREI

BERCA STEFAN RADU

Art.1l-Poate deveni membru al ASOCIATIEI "SOCIETATEA DE SALVARE BUCURESTI"

orice persoana fizica sau juridica interesata de activitatea acesteia.

Membrii societatii pot fi onorifici, fondatori, donatori si activi.

Membrii fondatori sunt cei care au fondat Societatea.

Membrii donatori sunt cei care au facut Societadi o donatie de cel putin 5.000 lei

Membrii activi sunt cei care platesc o cotizatie lunara de cel putin 10 lei.

Art.l2-Membrii onorifici ai asociatiei sunt desemnati de consiliul director

Art.l3-Calitatea de membru al asociatiei este inalienabila, nefiind transmisibila .

Art. 14-Drepturile membrilor.

Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:

1 .dreptul de a alege si de a fi alesi in una din functiile prevazute in organizarea asociatiei;

2.dreptul de a-si exprima vointa prin votul lor in Adunarea Generala;

3.dreptul de a reprezenta asociatia la diverse manifestari in tara si in strainatate cu acordul Consiliului Director;

4.dreptul de a participa la activitatea curenta si la actiunile organizate de Societate si de a face propuneri in Adunarea Generala;

Art.15-Obligatiile membrilor Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii:

1 .Sa respecte prevederile prezentului statut si hotararile organelor de conducere ale asociatiei;

2. Achitarea cotizatiilor;

3.Sa duca la indeplinire proiectele propuse de Adunarea Generala si aprobate de aceasta;

4.Sa actioneze pentru cresterea prestigiului asociatiei;

5.Sa nu intreprinda actiuni care prin natura lor pot leza scopurile sau interesele asociatiei;

Go to top
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd