Sprijina ASSB

Afla cat poti redirectiona!Completeaza campurile de mai jos

1Cifra de Afaceri
2Profit
3Puteti redirectiona:
RON

Redirectioneaza 3,5% pentru eroii care salveaza vieti zilnic!

Redirectioneaza 20% din impozitul pe profitul firmei tale!

Nu ai inca profit?! Tot ne poți ajuta.

Din orice venit, statul impoziteaza 16%. Din acestia, 20% pot fi direcționati spre o organizatie nonprofit. Banii nu mai ajung toti la stat, ci ajuta un ONG sa-si sustina financiar activitatea. Altfel spus, aveti posibilitatea sa decideti ce se intampla cu banii din impozitele voastre. Si puteti decide sa ne fiti alaturi. Procedura de redirecționare este simpla:

Poți alege organizatia noastra sau unul dintre proiectele in desfasurare.

Se va intocmi un CONTRACT DE SPONSORIZARE.

Detalii despre modalitatea de calcul, gasiti in GHID FISCAL REDIRECTIONARE 20% IMPOZIT PE PROFIT.

Contractul completat va fi apoi trimis la noi in doua exemplare semnate si stampilate. Il semnam si noi, il stampilam si returnam un exemplar firmei. Contractul reprezinta baza redirecționarii cotei de 20% din impozitul pe profit.

Daca firma nu a avut profit, aceasta are posibilitatea sa faca sponsorizari. Pe masura ce situatia financiara a firmei se imbunatateste, aceasta isi poate deduce din impozitul pe profit viitor sponsorizarile facute in anii precedenti.

Detalii fiscale

PENTRU SRL-URI:

Cheltuielile cu sponsorizarea se scad din IMPOZITUL PE PROFIT, în limita a 20% din acesta, dar nu mai mult de 7,5‰ (la mie) din cifra de afaceri. Diferența de 80% din impozitul datorat se va vira către bugetul de stat, la termenele prevăzute de codul fiscal. Sponsorizările se pot deduce trimestrial (de exemplu, sponsorizările efectuate până la 30 martie pot fi deduse, în limitele precizate mai sus, din impozitul de plată la 25 aprilie) sau anual (sponsorizările efectuate în cursul unui an fiscal vor fi deduse, în limitele legale, din impozitul de plată la 25 ianuarie al anului următor)

Detalii aici: extras cod fiscal.

Pentru un calcul rapid al potențialului de sponsorizare, poți folosi Calculatorul de sumă.

PENTRU PFA-URI:

Pot face cheltuieli cu sponsorizarea, deductibile  în limita a 5% din venitul net, stabilit ca diferență între venit brut și cheltuieli deductibile, altele decât cheltuielile cu sponsorizarea.

PENTRU SOCIETĂȚILE COMERCIALE CARE SUNT PLĂTITOARE DE IMPOZIT PE VENIT:

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1), scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Diferența de 80% din impozitul datorat se va vira către bugetul de stat, la termenele prevăzute de codul fiscal. Pentru impozitul pe venit, sponsorizările se pot deduce doar trimestrial (de exemplu, sponsorizările efectuate până la 30 martie pot fi deduse, în limitele precizate mai sus, din impozitul de plată la 25 aprilie).

Declaratia 107

CADRUL LEGAL:

OUG nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicat în MO 291 din data de 30 martie 2018

Ordinul nr. 1825 din 20 iulie 2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 “Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor /mecenatului/burselor private” publicat in MO nr. 646 din data de 25 iulie 2018

 1. Obligatia de a depune declaratia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, conform Titlului II din Codul fiscal

Contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private, au obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, precum si, după caz, aferentă anului în care se scad din impozitul pe profit calculat. Termenul de depunere al declarației este:

 • 25 martie inclusiv a anului următor celui în care s-au înregistrat cheltuielile cu sponsorizările şi/sau actele de mecenat sau cu burse private, pentru contribuabilii cu un exerciţiu financiar ce coincide cu anul calendaristic;
 • până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la închiderea anului fiscal modificat, pentru contribuabilii cu un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic;
 • până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor pentru contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură, cu un exerciţiu financiar ce coincide cu anul calendaristic;
 • până la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, pentru contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură, cu un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic;
 • până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul, pentru persoanele juridice române prevăzute la art. 15 din Titlul II (culte religioase, asociații, fundatii etc);
 • până la închiderea perioadei impozabile, pentru persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare;
 1. Obligatia de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, conform Titlului III din Codul fiscal
 2. Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1), scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.
 3. Sponsorizările efectuate care exced 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se va face în următoarele 28 de trimestre consecutive, în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
 4. Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, precum şi, după caz, aferentă anului în care se scad din impozitul pe venit calculat. Termenul de depunere al declarației este:
  1. până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor, pentru contribuabilii cu un exerciţiu financiar ce coincide cu anul calendaristic;
  2. până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, pentru contribuabilii cu un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic;
  3. până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent, de către persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare, în cursul aceluiaşi an în care a început lichidarea;
  4. până la închiderea perioadei impozabile, de către persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare.
 5. Formularul “Declarația 107” se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Instrucțiuni privind completarea Declarației 107 pot fi găsite utilizând linkul: instrucțiuni completare Declarație 107, iar descărcarea formularului se poate face accesând următorul link: descărcare formular
 6. Nedepunerea la termen a Declarației 107 constituie contravenție și este sancționată cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru firmele din categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amenda de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice.

Scopul

ASSB isi propune promovarea permanenta a educatiei medicale in domeniul medical, precum cel al acordarii primului ajutor si in situatii de urgenta prin participarea la conferinte, seminare si evenimente de specialitate medicala, prin colaborari cu diverse entitati si personalitati calificate din punct de vedere medical si didactic.

Scopul ASSB consta, de asemenea, in crearea unui cadru propice dezvoltarii si sustinerii activitatilor legate de salvarea vietilor omenesti, organizarea de dezbateri la nivel local, national si international, workshop-uri pe tema acordarii primului ajutor, toate avand ca finalitate educatia medicala in situatii de urgenta, dezvoltarea continua in acest domeniu precum si imbunatatirea tehnicilor de acordare a ajutorului si de salvare a vietilor omenesti.

In plus, ASSB participa prin actiuni de voluntariat la realizarea demersurilor necesare acordarii ajutorului in materia asistentei sociale, respectiv persoanelor varstnice sau bolnave, acelora care nu se pot ingriji singure, femeilor exploatate sexual, victimelor dezastrelor si, in general, tuturor celor aflati in nevoie, enumerarea nefiind exhaustiva.